Wrocławska Akademia Akupunktury
Informacje Ogólne

Trzyletnia szkoła będzie mieć status placówki pomaturalnej o zaocznym systemie kształcenia. Zajęcia odbywać się będą od piątku do niedzieli. Placówka jest w trakcie rejestracji w Departamencie Edukacji. Absolwenci szkoły po zdaniu egzaminów końcowych uzyskają zawód akupunkturzysty.

Zajęcia teoretyczne z medycyny chińskiej oraz praktyki wakacyjne prowadzone będą przez wykładowców chińskiego pochodzenia (Sun Peilin, Wang Weixiang, Wang Tianjun oraz Ma Zhimin). Wykłady prowadzone będą w języku angielskim i będą tłumaczone na język polski przez tłumaczy znających dobrze terminologię medycyny chińskiej i zachodniej. Oprócz praktyk wakacyjnych we Wrocławiu przewiduje się możliwość wyjazdów grupowych do chińskich szpitali.

Zajęcia z anatomii i fizjologi oraz podstaw patofizjologii prowadzone będą przez cały pierwszy i część drugiego roku kształcenia. Na drugim i trzecim roku bedą miały miejsce zajęcia z podstaw medycyny zachodniej

Istnieje możliwość zwolnienia w uczestnictwa w niektórych zajęciach dla osób które zdały egzaminy z danych przedmiotów w placówkach o równoważnym statusie.

Miesięczne czesne wynosi 800 zł. Opłata wpisowa do szkoły jest równa wysokości miesięcznego czesnego i ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z podjęcia kształcenia przed rozpoczęciem nauki zgodnie z zasadami podanymi w regulaminie. Praktyki wakacyjne będą płatne dodatkowo. Koszt praktyk podany zostanie w późniejszym terminie.