Poradnia Leczenia Bólu

Analgo-Med
Powstańców Śląskich 95  

(Sky Tower, II piętro, strefa żółta, za przeszklonymi drzwiami na prawo od windy)