W dniach 03 - 04 września 2016 odbyło się szkolenie:

Akupunktura w problemach neurologicznych

​Prowadzący: Wang Tianjun

W programie:

  • Powstanie i rozwój mózgu​
  • Typowe wzorce zaburzeń mózgu
  • Kanał mózgu
  • Kliniczne zastosowanie teorii mózgu
  • Omówienie przypadków i warsztaty
  • Zastosowanie akupunktury w leczeniu problemów neurologicznych pochodzenia ośrodkowego

Powstanie Mózgu

W TCM od dwóch tysięcy lat Mózg uznaje się za jeden z ważniejszych narządów wewnętrznych. O Mózgu wielokrotnie wspomina się w Kanonie Medycyny Wewnętrznej Żółtego Cesarza. Najważniejsze stwierdzenie w nim brzmi: ' na początku życia (zarodek zostaje zapłodniony) najpierw przez (rodzicielską) esencję, następnie rozwija się Mózg wraz kośćmi jako tułów, kanały jako ścieżki (dla Qi i krwi), ścięgnami jako siecią (systemem ciała) i mięśniami jako ekranem ochronnym. Skóra grubieje a następnie zaczynają rosnąć włosy'. (Kanon Węwnętrzny – Ling Shu (Oś Duchowa – Spiritual Pivot) – Rozdział 10 Kanały). Wskazuje to, że Mózg formuje się przed innymi tkankami i narządami a następnie warunkuje rozwój innych. Dlatego uważa się Mózg za najistotną witalną składową życia.

Mózg jest najważnym narządem nadrzędnym ,nadrzędnym wobec narządów Zang-Fu. Fizjologiczna funkcja szpiku manifestuje się w trzech aspektach. Szpik odżywia Mózg, uzupełnia kości i tworzy krew.

Mózg jest siedzibą yuan shen

Po spisaniu Huangdi Neijing aż do czasów dynastii Ming koncepcja Mózgu w TCM nie była szczególnie trozwijana. Li Shizhen (1518-1593) w swojej książce Compendium of Materia Medica (Bencaogangmu 1596) wskazał: "Mózg jest siedzibą Yuanshen (pierwotnego umysłu)", wyjaśniając że Mózg jest źródłem mentalności, świadomości, myśli i czynności mentalnych.

Yuan shen odnosi się do posiadanego przez Mózg shen, które jest źródłem całego pozostałego Shen. Jest to największe i najświętsza Shen, która panuje nad życiem. Yuan Shen jest wrodzone i zarządzana przez Mózg.

Yuan Shen odnosi się do posiadanego przedurodzeniowego Shen, które jest wrodzone i zarządzane przez Mózg, podczas gdy Shen lub Shen serca to po urodzeniowe Shen, którego siedzibą jest serce i która odżywiane jest poprzez krew.

Funkcje Mózgu można podsumować następująco: panowanie nad życiem, centrum czynności fizycznych I zarządzanie czynnościami umysłowymi.

Typowe wzorce zaburzeń Mózgu:

Do tej pory nie powstała żadna książka wyjaśniająca w sposób usystematyzowany wzorców patologii Mózgu. Opierając się na sklasyfikowanych podręcznikach TCM a także w oparciu o rozumienie funkcji Mózgu, typowe wzorce zaburzeń Mózgu i możliwe objawy można podsumować następująco i wciąż uzupełniać:

Niedobór szpiku Mózgu

Zawroty głowy, szumy uszne, stres, depresja, zamglone widzenie, bezsenność, lub nadmierna senność , opóźnienie rozwoju I zamknięcia ciemiączka u dzieci, zahamowanie rozwoju fizycznego, amnezja i tępy wyraz twarzy, język blado zabarwiony lub jasnoczerwony, cienki i głęboki puls.

Niedobór Yang Qi Mózgu:

Stres, depresja umysłowa, bezsenność nadmierna senność, amnezja i tępy wyraz twarzy, ogólne odczucie zimna, zimne kończyny i ciało, przygnębienie, zmęczenie, białawy lub blady język, słaby i głęboki puls.

Zastój w kolateralach Mózgu

Porażenie połowicze, porażenie twarzy, afazja, ból lub zdrętwienie(niedoczulica) kończyn po jednej stronie ciała, ból głowy, zawroty, niepokój, język słabo wybarwiony z wybroczynami lub purpurowymi plamami, puls strunowaty lub napięty.

Zaburzenie Shen Mózgu

Depresja mentalna, stres, niepokój, niepokój ruchowy, bezsenność nadmierna senność, delirium, mruczenie, nienormalne zachowanie, anoreksja, polifagia, demencja, ślinienie się, schizofrenia itp. język blady z cienkim nalotem, puls strunowaty lub powolny

Zablokowanie otworów Mózgu

Nagła utrata świadomości, wstrząs, śpiączka z delirium, drgawki lub konwulsje kończyn, epilepsja, szary lub czarny język, puls szybki i słaby.

Dumai (Kanał Zarządzający) jest Kanałem Mózgu

Wszystkie 12 narządów Zang i Fu ma odpowiadające im kanały, które transportują krew i qi, łączą Zang z Fu, łączą zewnętrze z wnętrzem a także górę z dołem.

W odniesieniu do klasycznych podręczników I współczesnego rozumienia Mózgu uważa się, że Dumai (Kanał Zarządzający) jest kanałem Mózgu. Jak napisano w <Suwen.gukonglun> “Dumai …wchodzi do Mózgu” i w <Nanjing.28th > “Dumai…należy do mózgu”. Dumai jest morzem wszystkich kanałów Yang i spotyka się w głowie z wszytskimi kanałami Ying. Dlatego Dumai łączy wszystkie kanały i reguluje wszytskie narządy Zang-Fu.

Podobnie jak inne kanały, Dumai posiada następujące funkcje: krążenie Qi i krwi, odżywianie narządów wewnętrznych i tkanek; funkcje reakcji i przewodzenia; zapewnianie równowagi.

Zastosowanie kliniczne:

Przeprowadzenia badania akupunktów; główne metody terapeutyczne. Dodatkowo omówienie “ziół kierunkowych” rozwinięte poprzez przyporządkowanie ziół leczniczych do meridianów ma znaczenie w rozumieniu wskazań do stosowania I działania ziół leczniczych.

Technika Dao qi (prowadzenie qi)

        Historia techniki Dao qi; jej cechy oraz wskazania i zastosowanie

Akupunktura skóry głowy

        Cztery ważne linie; 15 obszarów akupunktury skóry głowy

Leczenie wzorców zaburzeń Mózgu

        Poniżej ogólne zasady leczenia typowych wzorców zaburzeń Mózgu obejmujące punkty i zioła:

Niedobór szpiku Mózgu

        Dobór punktów: DU20 (Baihui), DU16 (Fengfu), DU14 (Dazhui), DU4 (Mingmen), KI3 (Taixi), GB39 (Xuanzhong), i punkty miejscowe.

Niedobór Yang qi Mózgu

        Dobór punktów: DU20 (Baihui), DU16 (Fengfu), DU14 (Dazhui), DU9 (Zhiyang), DU3 (Yaoyangguan), plus punkty miejscowe, można zastosować moksę.

Zastój w kolateralach Mózgu

        Dobór punktów: DU20 (Baihui), Sishencong (Ext), Du16 (Fengfu), DU14 (Dazhui), LI4, LV3, plus punkty miejscowe oraz punkty odpowiadające zmienionym chorobowo okolicom. Można zastosować moksę i/lub elektroakupunkturę.

Zaburzenia Shen Mózgu

        Dobór punktów: DU24 (Shenting), DU20 (Baihui), DU16 (Fengfu), DU14 (Dazhui), Yintang (Ext), HT7

Zablokowanie otworów Mózgu

        Dobór punktów: DU26 (Renzhong), DU25 (Suliao), DU16 (Fengfu), DU1 (Changqiang); Shi Xuanxue (Ten Jin-well points); PC6 (Neiguan), KI1 (Yongquan), etc. Needle-bleeding, EA, etc.

Leczenie:

Powszechne choroby związane z Mózgiem mogą być leczone zgodnie z powyższym różnicowaniem wzorców Mózgu. Zawarte w nich są udary i urazy Mózgu, zaburzenia snu, stres i depresję, szumy uszny i głuchotę, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, uzależnienia, autyzm, niektóre typy otyłości, bezpłodność, choroby andrologiczne I ginekologiczne itp.