Akupunktura w depresji

   

​Prowadzący: Tianjun Wang

Termin: 24 - 25 marca 2018

Czas trwania: 

  • Sobota 10:00 -18.00 
  • Niedziela 09.30 -  16:00 
  • W każdym dniu szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe i przerwa obiadowa   

​Lokalizacja: ul. Ostrowskiego 22, Wrocław (budynek Wyższej Szkoły Handlowej ) - sala 3/3

​Język: angielski, tłumaczenie konsekutywne na polski

Kurs średniozaawansowany: wykład.

Opis kursu:

Depresja jest częstym zaburzeniem objawiającym się obniżeniem nastroju, utratą zainteresowań i odczuwania przyjemności, poczuciem winy, obniżoną samooceną, trudnościami z koncentracją, zaburzeniami snu, obniżeniem łaknienia oraz poziomu energii. Objawy te nawracają lub występują w sposób przewlekły powodując znaczne pogorszenie funkcjonowania pacjenta z depresją w środowisku oraz jego zdolność do dbania o siebie. Osoby z nasiloną depresją podejmują próby samobójcze, które skutkują 850 000 przedwczesnych zgonów w ciągu roku.

Leczenie zachodnie opiera się głównie na podawaniu leków przeciwdepresyjnych, między innymi wybiórczych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs) Jednak leczenie nie jest zbyt satysfakcjonujące ze względu na opóźnione rozpoczęcie działania przeciwdepresyjnego (kilka tygodni od rozpoczęcia przyjmowania leków), liczne efekty niepożądane oraz znaczną liczbę pacjentów nie odpowiadających na leczenie.

Akupunktura może być bardzo efektywną alternatywą w leczeniu depresji, niepokoju, zmęczenia i zmian nastroju wywołanych przewlekłym stresem, przynosząc długotrwałą poprawę stanu pacjentów. Od lat 80 ubiegłego wieku na świecie wykonano wiele badań, w których wykazano pozytywny holistyczny efekt terapeutyczny stosowania akupunktury u pacjentów cierpiących na depresję. Może ona być stosowana u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne - przyspiesza wystąpienie efektów terapeutycznych, skuteczność leczenia oraz łagodzi działania niepożądane przyjmowanych leków.

W czasie kursu dokonamy przeglądu zachodnich  i wschodnich poglądów na temat depresji, omówimy koncepcję mózgu w TCM oraz jego związek z depresją, przedstawimy sposoby leczenia depresji przy pomocy akupunktury


Koszt udziału w seminarium (cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia):

  • 690 zł przy wpłacie całości kwoty lub zaliczki w wysokości 390 zł do 24 lutego 2018
  • 800 zł przy wpłacie po 24 lutego 2018

Wpłaty na rachunek:
Alior Bank 69 2490 0005 0000 4000 1879 1676
Anna Pokryszko ul. Balzaka 16/6; 52-437 Wrocław
W opisie wpłaty proszę wpisać: Depresja – Imię i Nazwisko


 Zgłoszenie na kurs:

Imię *
Nazwisko *
Adres email *
Numer telefonu *
Adres zamieszkania *
Zgłoszenie na kurs:
Dane do faktury
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wysyłając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu przez firmę Annamed Anna Pokryszko, z siedzibą przy ul. Niecałej 1, 54-047 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji odpowiedzi na przesłane zgłoszenie oraz celów marketingowych m.in. badania rynku oraz zachowań i preferencji konsumentów, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również że przesłanie formularza zawierającego moje dane osobowe jest dobrowolne.​


Dodatkowe Informacje:

Anna Pokryszko, tel: 504 122 442
Wojciech Pokryszko, tel: 501 543 123
Magdalena Pokryszko, tel: 515 91 91 95


Enter your text here...